Όροι χρήσης

1.Περιεχόμενα
Καμία εγγύηση δε δίνεται ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια αυτού του ιστοχώρου. Η Laverana GmbH & Co KG διατηρεί το δικαίωμα να αλλαχτούν αυτοί οι όροι χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα είναι σε ισχύ μόλις ενημερωθούν οι όροι σε αυτόν τον ιστοχώρο.

2. Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Μπορεί να υπάρξουν ιστοχώροι τρίτων που συνδέονται με αυτόν τον ιστοχώρο. Η Laverana GmbH & Co KG δεν προσυπογράφει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, δεν είναι υπεύθυνη για αυτές τις ιστοσελίδες και δεν θα είναι υπεύθυνη με κάθε τρόπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερικούς συνδέσμους το κάνετε με δική σας ευθύνη.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η Laverana GmbH & Co KG κατέχει την κυριότητα όλων των πνευματικών δικαιωμάτων για το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστοχώρο στο σύνολο του ή έχει έγκυρο δικαίωμα από τρίτους να χρησιμοποιήσει το υλικό σε αυτόν τον ιστοχώρο. Η Laverana GmbH & Co KG κατέχει επίσης την κυριότητα όλων των εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων, λογότυπων και ονομάτων των ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται σε ή σχετικά με αυτόν τον ιστοχώρο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ταχυδρόμηση, διαβίβαση ή διανομή κανενός μέρους αυτού του ιστοχώρου με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς λόγους. Απαγορεύεται επίσης, η αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτόν τον ιστοχώρο σε άλλον ιστοχώρο, καθώς επίσης και σύνδεση του ιστοχώρου, χωρίς σχετική άδεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή χρήση του υλικού αυτού του ιστοχώρου για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς ρητή άδεια, είναι παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων της Laverana GmbH & Co KG και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων. Η χρήση του υλικού από αυτόν τον ιστοχώρο χωρίς προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση της Laverana GmbH & Co KG απαγορεύεται αυστηρώς.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Laverana GmbH & Co KG δεν θα παράσχει εσκεμμένα το όνομα, τη διεύθυνση και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προγενέστερη συγκατάθεσή σας, εκτός αν διαταχθεί να το πράξει σε δικαστήριο ή σε κάποια κυβερνητική υπηρεσία.

5. Νομική ισχύς σύμβασης
Αυτή η σύμβαση θεωρείται τμήμα του διαδικτυακού χώρου www.lavera.gr. Εάν μέρος ή μεμονωμένοι όροι αυτής της σύμβασης δεν είναι νόμιμοι, το περιεχόμενο ή η ισχύς όλων των άλλων όρων παραμένουν ανεπηρέαστοι από αυτό το γεγονός.

Laverana GmbH & Co. KG, 2012